Спецификация на данните за Етажна собственост

Данни за Етажна собственост – формат, допустими стойности, задължителност на въвеждане: